miércoles

~ iMMenXa GraZa (15) ~


O compromiso daquel que peregrina á Tumba de quen foi o primeiro entre os apóstolos en derramar o seu sangue para fecundar a Igrexa, ha de entenderse no contexto do testemuño pascual, e ten que realizarse na totalidade da súa vida.
.
Como Xesús e "en Xesús", o peregrino é ante todo testemuña polo que é.
.
A súa propia vida proclama ao mundo o poder do amor de Deus polo que se sente redimido se asume o compromiso de darlle ao Deus e Pai do noso Señor Xesucristo a resposta que espera del e de vivila coa fidelidade ao evanxeo e ao xerme da resurrección depositado nel ao recibir o bautismo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario