miércoles

~ iMMenXa GraZa (14) ~

. . Na resurrección de Xesús é onde a nosa esperanza atopa o seu fundamento definitivo, solidamente ancorado, porque aquela non é un sono, un relato mítico ou un desexo arcaico; é un feito acreditado por testemuñas dignas de fe: "Nós vímolo; nós temos comido e bebido con El... " (Feit 10, 41).
.

. . A nosa esperanza fúndase, pois, nos feitos. Quen ten esperanza vive doutro xeito; déuselle unha vida nova.

No hay comentarios:

Publicar un comentario