jueves

~ iMMenXa GraZa (45) ~


Xesús viviu totalmente en referencia ao Pai e o Pai obrou nel, entregándoselle totalmente. Ao experimentar o home que polo encontro co Resucitado é superada a súa condición de mortal coñece de feito en si mesmo a omnipotencia de Deus, é dicir, "a fe é a participación na omnipotencia de Deus".

Neste sentido intuímos o alcance das palabras de Xesús sobre a fe que move montañas (Mt 17, 20) ou da súa sentenza que asegura que "todo é posible para o que cre" (Mc 9, 23).

No hay comentarios:

Publicar un comentario