miércoles

~ iMMenXa GraZa (4) ~

. . O Señor, como o fixo cos de Emaús, sae ao encontro do peregrino nas súas dúbidas e incertezas. O peregrino ha de lle pregar insistentemente que quede para acollelo na súa casa, é dicir, no propio e específico do don da fe, pois esta acollida encontra explicación unicamente no amor.
.
. . A conversión, que ilumina a nosa propia cegueira para poder facer un discernimento sobre nós mesmos, é consecuencia da necesaria evanxelización que ten como obxectivo a liberación interior e maniféstase no cambio de actitudes da persoa imitando a Cristo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario