miércoles

~ iMMenXa GraZa (20) ~


. . A Fe ten a súa orixe non no coñecemento do home, senón na forza de Deus, é dicir, na súa Graza. Na Fe, a capacidade de coñecemento é potenciada e elevada no mesmo grao en que Deus -como "obxecto"- transcende todos os demais obxectos de coñecemento.
.
. . A Fe é resposta á invitación que Deus, movido polo seu amor, nos fai para comunicarnos con El e recibirnos na súa compañía.

. . É, ante todo, correspondencia persoal, na que o home recoñece por medio de Xesucristo no Espírito Santo a Deus Pai, someténdose a El con todas as súas forzas e entregándose a El totalmente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario