miércoles

~ iMMenXa GraZa (2) ~

. . . É un acontecemento de graza que queremos celebrar e compartir con todas as Igrexas particulares, coidando que non se desvirtúe o sentido do Camiño de Santiago, como camiño de perdón, por outras motivacións alleas ao seu dinamismo espiritual e que o Ano Santo nos sirva para revitalizar a nosa vida cristiá como vocación á eternidade e á santidade.
.
. . Peregrinar á Tumba do Apóstolo para confesar a fe en Cristo Resucitado é recibir a abundancia da misericordia divina como manifestación do amor de Deus polo home concreto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario