jueves

~ iMMenXa GraZa (54) ~

A misión de anunciar o Evanxeo e dar testemuño non foi confiada
a tal ou cual individuo. Cristo encargou dela a Igrexa como tal.
.

. . O mesmo que polo ollo ve todo o corpo e polo oído escoita todo o corpo, tamén o peregrino que chegou á Tumba do Apóstolo Santiago, na súa peregrinación de volta ha de ser consciente de que, por medio del, a Igrexa enteira, "como sacramento ou signo e instrumento da unión íntima con Deus e da unidade de todo o xénero humano", anuncia a mensaxe cristiá na súa comunidade e nas diferentes circunstancias da súa existencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario