jueves

~ iMMenXa GraZa (39) ~

Como no caso dos peregrinos de Emaús, recoñecer a Xesucristo ao partir o pan significa que tamén a nós, cristiáns, se nos debería recoñecer ao partir o pan, isto é, no feito de compartir e dar en gratuidade.
O noso xeito de estar e compartir cos irmáns é un testemuño do encontro con Deus para os homes e mulleres de hoxe. Consecuentemente, habemos de vivir todas as actividades humanas como acción de grazas a Deus, como "eucaristía".

No hay comentarios:

Publicar un comentario