miércoles

~ iMMenXa GraZa (12) ~


Para o cristián é unha responsabilidade manter a identidade da súa fe.

O cristianismo, como relixión revelada, pode manter unha verdadeira relación coas relixións non cristiás e coas diferentes concepcións do mundo non polo camiño da exhibición superficial ou do ocultamento vergonzoso da súa propia identidade, senón máis ben polo camiño da concepción verdadeira da súa elevada misión que se asenta non nun saber humano adquirido exclusivamente polo crente, senón na autoparticipación do Resucitado.

A expresión da fe propia é punto de partida e proposta para un diálogo franco e vital.

No hay comentarios:

Publicar un comentario