miércoles

~ iMMenXa GraZa (10) ~

´.. . A fe na resurrección non se dirixe a un acontecemento pasado ou a unha realidade do alén. Soamente é fe cristiá auténtica se vive da presenza autoparticipada do mesmo Resucitado.
. . Neste sentido, tal presenza non pode ser trasmitida por ningunha palabra externa e realízase en tal profundidade que ningún home a pode adquirir por unha simple autorreflexión.
. . O encontro consciente con El é só posible a través do testemuño doutros homes, segundo a graza dada conforme á medida do don de Cristo, quen "a uns constituíu apóstolos, a outros profetas, a uns evanxelistas e a outros pastores e doutores, co fin de perfeccionar os cristiáns na obra do seu ministerio e na edificación do corpo de Cristo" (Ef 4, 7 ss).

No hay comentarios:

Publicar un comentario